Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 11. juni 2018, kl. 16:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 09/04-18
 1. Bordet rundt.

- Herunder status ( organisation, events m.m.)

- Ny persondatalovgivning.

- Nye aktiviteter (Motionsfloorball, Samarbejde med B73 vedr. fodbold forældre.)

- Kommende events (aktivitetsdag ZBC, Sundhedsuge, ARPM, LMR og XM. )

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

3   Økonomi.

 1. Aktivitetsdag i september.
 1. Pr og markedsføring

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC),  Flemming Rasmussen (FR),  Kirsten Larsen ( KL )

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 09/04-18 blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Bordet rundt

  - Status organisation

Badminton

Indbydelse til den nye sæson udsendes ult. juni/primo juli.

Revideret flyer udsendes med indbydelsen.

   

Bowling

Organisation uændret. Sæson afsluttet med 16 hold.

Fodbold

Sommerturnering startet med 9 hold.

Organisationen endnu ikke helt på plads. Bjarne skal stadig bruge tid på fodboldafdelingen.

Der var nogle uoverensstemmelser mellem 2 hold ved fodboldaftenen d. 5/6.

Begge hold fik en advarsel. Der afvikles møde med holdledere, Ismet, Bjarne og Jan for imødegåelse af yderligere bataljer, samt en tydeliggørelse af vore regler og sanktioner på området.  

Motion og samvær.

Der har været indbrud i klubhuset ved tennisbanen, hvor der blev stjålet et mindre beløb i kontanter.

Den tidligere omtalte terrasse er nu færdig.

Skydning

Stadig for få medlemmer.

Forsvarsbrødrene er nu fuldgyldige medlemmer af skydeafdelingen.

Der har været sabotagealarm i skydelokalet på grund af fejl.

Langsommelig reaktion fra teknikers side, som først kom sent aften.

- Status events

     

Afholdte events :

 1. maj. Ladywalk.

                            3799 deltagere.

                            Der var i år for få til at pakke, hvilket kun er et internt problem.

                            Ny madleverandør kunne slet ikke leve op til samarbejdsaftale.

                            Der var kun kapacitet til de forudbestilte 800 menuer. Øvrige

                            deltagere kunne ikke købe, og hjælpere fik heller ikke noget.

                            Nogle deltagere kunne ikke finde rundt på ruten, hvilket gav en

                            del kritik.

                            Der skal være evalueringsmøde d. 5. juli.

                  

 1. juni. ”Rigtige Mænd”-løbet.

                            22 hold á 3 personer deltog.

                            Alt gik godt og deltagerne var godt tilfredse med løbet.

                            FS prøver om vi kan beholde materialerne, da vi kan bruge 

                            dem til andre events.

                            JR vil drøfte fremtiden for løbet med Forbundet.

Kommende events

 1. august Aktivitetsdag ZBC

                            Møde på skolen planlagt til d. 27/6, hvor afviklingen aftales.

11./12. oktober    Sundhedsuge

                            Stand på Selandia om torsdagen evt. med testudstyr vedr.

                            sundhed og evt. opsætning af fodboldbane.

                            Aktiviteter ved skolen om fredagen med eleverne.

                            Elever er i gang med at lave grej til brug på dagen.

Uge 41                Arbejdernes motionsdag.

                            Flere forskellige aktiviteter i tankerne.

                            Jan indkalder til møde med relevante personer, herunder

                             Sannie fra Forbundet.

  

29 september.     Xtrem mandehørm ( XM ) og Ladies Mud Race. ( LMR )                           

                            Der er pt. tilmeldt 600 deltagere til LMR, og 167 til    

                            XM . Tilmeldingen til XM vækker bekymring, hvorimod                             

                            tilmeldingen til LMR er rigtig fint.. Max. er 600 til LMR.

                            Der promoveres for XM på flere fronter.

7 september        Den 7/9 afholdes ES-cup i fodbold og rundbold på B73´s

                            baner.

                           

- Ny persondatalovgivning.

JR og Claus Reinhold fra Combinemedia har tilrettet hjemmesiden.

JR underskrevet aftale med Forbundet.

Der mangler en beskrivelse af hvordan vi behandler data og personoplysninger.

JR tager sig af dette.

- Nye aktiviteter

Motionsfloorball

FS søger tilskud fra Forbundet til etablering af aktiviteten og indkøb af 20 fods container til opbevaring af grej. Containeren koster ca. 15.000 Kr.

En intro-aften planlægges til august evt. med deltagelse fra Forbundet.

Der er reserveret haltid til aktiviteten fredage mellem 18 og 20 hele vinterhalvåret i Vesthallen.

Der findes ikke andre steder i byen med Motionsfloorball.

Fodbold for ældre.

B 73 og FS har planer om sammen at starte noget fodbold for ældre spillere. JR og BC arbejder, i samarbejde med B73, videre med sagen.

BC tager kontakt til B73, da de ikke har ladet høre fra sig.

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

JR deltager ved mødet, hvor det væsentligste punkt er vedtagelse af ”Strategi 2022”

 1. Økonomi

Resultatopgørelse pr. 30/4.

Idrætsafdelinger :

Underskud   13.622,45 Kr

Tilskud og kontingenter :

Overskud  22.264,63 Kr

Ekstraordinære indtægter :

Underskud  4.826,25 Kr

Omkostninger :

Underskud  59.511,65 Kr

Resultat pr. 30/4 = underskud : 55.695,72 Kr.

Balance følger når den er tilrettet.

Økonomien forløber som tidligere år. Der forventes store indtægter i løbet af året, bl.a. kontingenter og indtægter fra events.

Der skal findes en afløser for Anne, som hidtil har lavet regnskab for Lady-walk, XM og LMR. Anne fortsætter året ud og vil hjælpe den nye i gang.

 1. Aktivitetsdag i september

Aktivitetsdagen d. 16. juni blev som bekendt aflyst.

JR tager en snak med Sannie fra Forbundet om gennemførelse af aktivitetsdagen i september. 

 1. Pr. og markedsføring

Vi vil fremover nedprioritere annoncering i dagspressen.

Sociale medier vil være det forum der vil blive brugt fremover.

Events og andre aktiviteter vil efter behov blive boostet på facebook med link til hjemmesiden.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk