Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 09. april 2018, kl. 16:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 05/02-18
 1. Bordet rundt.

- Status (organisation, events m.m.)

- Ny persondatalovgivning.

- Nye aktiviteter (motionsfloorball, fodbold for ældre I samarbejde med B73)

- Formandsmødet d. 14. og 15. april.

3   Økonomi.

 1. Aktivitetsdag d.16/6-18
 1. Pr og markedsføring

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 05/02-18 blev godkendt og underskrevet. Kommentar: Stadig en udfordring at finde sponsorer til de forskellige events.

 

 1. Bordet rundt

  JR

- Status organisation

Badminton

Hans-Henrik stopper som badmintonformand, idet han flytter til Stenlille.

FR har kontaktet Tage, om der er en af hans spillere der kunne tænke sig at blive ny badmintonformand.

Susanne får besked af FR. Selv om hun stopper i FS, har hun lovet at hjælpe med opstart af den nye sæson.

FR laver oplæg til indbydelsen.

Bowling

Den nye organisation er nu på plads, med 3 nye udvalgsmedlemmer.

Fodbold

Endeligt tilsagn fra Ismet Korkmaz om at blive ny formand for fodboldafdelingen

Det er planen at Ismet skal på trænerkursus i 2019. Der afholdes møde med deltagelse af Carsten fra Forbundet, Ismet, Bjarne og Jan efter sommerferien for nærmere planlægning af dette.

Der er lidt udfordringer med at finde hold nok til sommerturneringen.

Motion og samvær.

Afdelingen kører stadig godt.

Tage Brostrøm har i øvrigt snart været i Firmaidrætten i 50 år, med opstart i Kalundborg i 1968. Stort tillykke.

Skydning

Der kommer nye sikkerhedsbestemmelser vedr. skydning. JR har afleveret materiale til Kaj.

Afdelingen er præget af for få medlemmer. Skydning præsenteres som en eksisterende aktivitet på aktivitetsdagen d. 16/6.

Rigtige Mænd

Afdelingen er i gang. Der er pt. 9 betalende medlemmer. Målet er 30.

KL har lavet en medlemsliste, som sendes til afdelingen og til JR. Det er herefter afdelingen, der har det videre ansvar for medlemslisten, så den altid et up to date.

- Status events

Forestående events :

 1. maj. Ladywalk.

                            Pt. tilmeldt ca. 500 deltagere.

                            Ruterne er i år ændret en lille smule. (7 og 12 Km.)

                            Det er 10. gang det afholdes.

 1. juni. ”Rigtige Mænd”-løbet.

                            8 hold pt. tilmeldt. Derudover forventes hold fra Kommunen og

                            vores egen Rigtige Mænd afdeling. Målet er over 30 hold med

                            3 deltagere på hvert hold.

           

29 september.     Xtrem mandehørm ( XM ) og Ladies Mud Race. (LMR)                           

                            Der er pt. tilmeldt 516 deltagere til LMR, og 80 til    

                            XM . Tilmeldingen til XM vækker en

                            smule bekymring, hvorimod tilmeldingen til LMR er OK.

                            ( max. er 600 )

                            Events med erhvervsskolerne fortsætter i 2018 som i

                            de forgangne år.

- Ny persondatalovgivning.

Pr. 25. maj træder en ny og skærpet persondatalovgivning i kraft.

Det betyder at man som forening skal have en politik for hvordan man håndterer og opbevarer personlige data på medlemmerne. Det skal ligeledes dokumenteres at lovgivningen overholdes.

JR og Claus Reinhold fra Combinemedia vil tilrette hjemmesiden.

Der vil ligeledes komme mere info ved formandsmødet hvor JR og KL deltager.

Det er ikke så slemt, som det lyder. Har man overholdt loven fra 2006 er der ikke de store ændringer.

- Nye aktiviteter

Motionsfloorball

BC er ved at undersøge pris på udstyr til aktiviteten og muligheden for tilskud fra Forbundet. Banderne fylder temmelig meget, så derfor overvejes det at købe en brugt 20 fods container til opbevaring af bander og diverse andre ting. BC undersøger pris.

Vi kunne evt. starte op uden bander.

Floorball-foreningen tager 500 Kr. i kontingent for medlemskab.

Vores pris kommer formentlig til at ligge omkring 450 Kr.

Fodbold for ældre.

B 73 og FS har planer om sammen at starte noget fodbold for ældre spillere. JR og BC arbejder, i samarbejde med B73, videre med sagen.

B 73 er i øvrigt blevet tilbudt at assistere ved LMR. mod betaling herfor.

- Formandsmøde

JR og KL deltager i formandsmødet d. 14. og 15. april.

Bl. a. skal arbejdernes motionsdag op og vende. Strategi 2022 er et væsentlig pkt. på programmet, som så endeligt skal godkendes på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Info. vedr. den nye persondatalovgivning.

 1. Økonomi

Det var ikke muligt for KL at fremlægge et kvartalsregnskab, idet Nina grundet ferie og sygdom ikke har bogført alle posteringer frem til 31.03.18. Ligeledes har KL endnu ikke modtaget budget 2018 indlagt i SuperNova.

KL fremlagde de væsentligste indtægter og udgifter i perioden fra 01.01.18 og frem til 09.04.18. De opsummerede tal for de enkelte poster blev udleveret til FU som notater på det til generalforsamlingen fremviste budget for 2018.  

Enkelte poster blev vendt. Bl.a. tilskud fra Forbundet samt en ekstraordinær udgiftspost hos Skydning, idet der ved en fejl, i forhold til budget, er indkøbt patroner og skiver til både 2018 og 2019.

 1. Aktivitetsdag d.16/6-18

JR vil kontakte Sannie vedr. aktivitetsdagen d. 16. juni og drøfte et oplæg til afvikling af dagen. Vi vil præsentere 2 nuværende aktiviteter og en eller to nye aktiviteter, bl.a. Motionsfloorball. Starttidspunkt kl. 10:00.

Økonomien aftales på møde d. 19. april hvor også indhold m.v.vendes.

 1. Pr. og markedsføring

Pr og markedsføring er en nødvendighed for at promovere foreningen. Pt. bruger vi Facebook. Vi har pt. en video, der præsenterer foreningens sportsaktiviteter, og det giver en del visninger. De enkelte idrætsafdelinger præsenteres på Facebook og hjemmesiden i forbindelse med opstart af deres aktiviteter og times sådan, at der er god tid til tilmeldingsfristen udløber.

JR booster opslag på Facebook.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk